Volg ons

ook op:

 

Lees hier de

laatste Snikke

 

 

De Lange’s Brug

 

De 'De Lange's brug' wordt voor het eerst genoemd in 1862. Op 14 juli van dat jaar richt het veenschap Odoorn namelijk een verzoek aan de hoofdopzichter van het Oranjekanaal, om een vergunning af te geven om een draaivonder te leggen, "en wel nabij de Zwaaj nabij Schoonoord". Tevens werd verzocht hiervan het gewone op- en afdraaigeld te mogen innen. Op 25 juli wordt dit verzoek ingewilligd door de directie.

Het is niet bekend wanneer deze draaivonder precies is gelegd, maar het moet omstreeks 1862/1863 zijn geweest. In mei 1940 is de brug door oorlogshandelingen vernield. Aanvankelijk was het de bedoeling om de brug in 1941 te vervangen; de aanbesteding zou in februari 1941 gedaan worden, in café Naber. Het werk moest dan in twee maanden af zijn. De werkelijkheid was echter anders -> pas in 1942 werd de brug aanbesteed. De onderbouw is toen nog afgekomen, maar de bovenbouw is niet meer geleverd in verband met inbeslagname van de materialen, door de bezettende macht.

De landbouwers, die aan de noordoostkant van het Oranjekanaal woonden, waren door het missen van deze brug erg getroffen, omdat verschillende van hen 6 kilometer om moesten rijden om bij hun land in Schoonoord te komen. Er werd nog wel een noodvlonder geplaatst voor voet- en rijwielverkeer, waar indien nodig ook nog een paard overheen kon. Maar omdat deze gemaakt was van oud materiaal, moest het snel worden vervangen.

Hoe snel dit is gebeurd, is moeilijk na te gaan. Door het Waterschap Odoorn (voorheen Veenschap Odoorn) werd op 1 januari 1956 de 'De Lange's brug', de 'Boerma's brug', de brugwachterswoningen en de erven, in eigendom, beheer en onderhoud overgedragen aan de gemeente Odoorn. Het waterschap betaalde een totale afkoopsom van f 23.000,--.

Al in 1982 diende de Gemeente Odoorn een verzoek in bij de provincie om de brug te mogen vervangen.
Het duurde echter nog tot 1984 voor er met de werkzaamheden werd begonnen.
De bestaande brug werd vervangen door een betonnen plaatbrug, die aan alle eisen kon voldoen.
Begin september was de brug gereed.
De vervanging heeft ruim twee maanden geduurd en de totale kosten bedroegen
f 225.000,--.
 

Bron: artikel uit 'De Snikke' geschreven door Robert Nijboer

 

± 1910

± 1930

± 1960

± 1970

1980

± 1981

1984

17 mei 1985

Bruggenfeest.
Het naambord wordt overhandigd.

mei 2002

De Lange’s Brug versierd i.v.m de uitgave van de 200e editie van ‘De Snikke’.

 

12 juli 2013

top