Volg ons

ook op:

 

Lees hier de

laatste Snikke

 

 

In oktober 1980 werd op elk adres in Odoornerveen een gevouwen A4 in de brievenbus gedeponeerd met de voorkant zoals hiernaast (rechts) afgebeeld:

 

Ter introductie:

VOORLOPER  

jaargang 1 - oktober ‘80 -  nummer 0.


Hierin werd het volgende gemeld:

 

Beste Odoornerveners,

Ter introductie??? Voorloper???

Met verbazing zult u waarschijnlijk de voorkant van dit stencil, u mag ook gerust krant zeggen, hebben bekeken. Zeer terecht, daar er weer iets geheel nieuws op stapel staat. Het ligt namelijk in de bedoeling dit enkelvoudig blad in de toekomst uit te laten groeien tot een krant. Een krant voor de inwoners van Odoornerveen.

Welke gedachte zit hier dan achter?

Wel, op een gegeven moment bleek er vanuit de o.l.s. Oranje behoefte de inwoners van Odoornerveen op de hoogte te stellen (houden) van de ontwikkelingen binnen de school. Om een (school)krant alleen te organiseren zou erg moeilijk zijn en besloten werd dan ook een aantal verenigingen te benaderen om te proberen samen een krant op poten te zetten. Plaatselijk Belang, De Plattelandsvrouwen, MIK, OVO en de IJsvereniging voelden er wel voor. In totaal dus 6 verenigingen. We besloten om te proberen 5 keer per schooljaar een krant uit te brengen in Odoornerveen.

Hoe gaat de krant er uit zien?

Voor de krant zal het zelfde formaat worden gebruikt, een A5. Het aantal pagina’s kan variëren, dit ligt een beetje aan de copy die binnen komt. Per vereniging mogen er 3 pagina’s gevuld worden. Daarnaast krijgt de redactie een aantal pagina’s ter beschikking voor een aantal algemene zaken, zoals puzzels, korte nieuwtjes en een voorwoord. Ook kunnen deze pagina’s gebruikt worden voor eventuele andere copy buiten de verenigingen om. Ook u kunt dus een bijdrage leveren aan deze krant.

Wanneer verschijnt de eerste krant?

De copy voor de eerste krant moet voor of op 20 november a.s. ingeleverd worden in school. Zo spoedig mogelijk na deze datum zal hij dan bij u in de bus liggen.

Zijn er nu nog vragen?

Jazeker, er zijn nog veel vragen! Maar in de eerste krant zullen we zeer zeker nog terug komen op de hele organisatie van deze krant en dan zult u ongetwijfeld een nog beter inzicht in de opzet en bedoeling van deze krant krijgen. We rekenen op uw geduld en zeer zeker op uw medewerking! Oh ja, er moet natuurlijk eerst wel een naam voor deze krant worden bedacht!

 

'De Snikke' is toentertijd opgericht door Harm Jan Pleiter (destijds hoofd/meester van de o.l.s. Oranje) en een afvaardiging van de verschillende verenigingen. De krant werd gefinancierd door de betreffende verenigingen. Tevens werd er een beheerscommissie (afgevaardigden van de verenigingen) en een dagelijks bestuur in het leven geroepen die het reilen en zeilen van de dorpskrant in de gaten hield. De heer Pleiter bleef hoofdredacteur van 'De Snikke'.

November 1980 was het dan zover, de eerste Snikke in de Odoornerveense brievenbussen! Hieronder volgt het eerste voorwoord van de redactie.

 

Voorwoord

Op dit moment heeft u de eerste Odoornerveense krant in uw handen, geheten 'De Snikke'. Deze naam is bedacht door Geert Boels. Uit de weinige inzenders is deze naam gekozen, omdat er een duidelijke historische achtergrond aan verbonden is. Vroeger kwamen namelijk niet alleen materialen e.d. met dit vaartuig, maar tevens de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden. Vooral dit laatste willen we in deze krant duidelijk naar voren laten komen. De tekening op de voorkant is gemaakt door H. (Henja, red.) Bakker. Een hele mooie weergave van Odoornerveen en daarin de naam van de krant duidelijk verwerkt dachten wij zo.

Aan deze krant doen in eerste instantie 6 verenigingen mee, te weten OVO, MIK, Plaatselijk Belang, Plattelandsvrouwen, IJsvereniging en de o.l.s. Oranje. Deze verenigingen kunnen 5 keer per jaar copy inleveren en net zo vaak zal er ook een krant verschijnen. Ook u als lid van die vereniging kunt natuurlijk copy inleveren. Zodoende willen we graag d.m.v. 'De Snikke' de saamhorigheid in Odoornerveen in stand houden, maar tevens nog proberen deze te verbeteren. Er kan natuurlijk wel eens een typefout of een onduidelijkheid in staan, maar we hopen dat u ons dit niet kwalijk zult nemen.

Dan nog een paar mededelingen. De volgende krant zal eind februari / begin maart worden uitgebracht. Copy voor deze krant moet uiterlijk 15 februari in de lagere school worden ingeleverd. OVO zal deze krant in elkaar zetten en bezorgen.

 

Door de jaren heen zijn er vele rubrieken gekomen en gegaan. Met name in de beginjaren werd de krant gevuld met allerlei nieuws rondom de voormalige school, de o.l.s. Oranje. Ondertussen is de school de geschiedenisboeken ingegaan, maar gelukkig bleef de kopij binnenstromen door de inbreng van de verenigingen en inwoners. Doordat er ieder jaar een extra editie uitkwam, is besloten de krant tien keer per jaar te laten verschijnen. Inmiddels (2013) wordt aan de 32e jaargang gewerkt en heeft het krantje een oplage van 235. Sinds november 1983 is er ook reclame in het krantje te vinden voor extra inkomsten, zodat de leesbaarheid kan worden bevorderd, maar bovenal zodat de inwoners de krant gratis kunnen blijven ontvangen.

 

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt alle ontvangen kopij bij elkaar gelegd en verwerkt door de typeredactie. Met behulp van computers wordt de kopij in het net getypt.
De typeredactie bestaat uit:

- Gineke Loman  

- Bert Eggens

- Martin Eggens

- Robert Nijboer (tevens de eindredactie)

 

Na afloop wordt de volgorde van de rubrieken bepaald, waarna de lay-out met behulp van een dupliceermachine wordt vermenigvuldigd door Robert en Martin. Vóór de maandagavond (maar meestal de dag na het 'Snikketypen') wordt het krantje in elkaar gezet en rondgebracht door de plaatselijke verenigingen.

 

'De Snikke' heeft een zgn. beheerscommissie. Deze wordt gevormd door de typeredactie + afgevaardigden uit het verenigingsleven van Odoornerveen.
(cv MIK, SVO, PB en IJsver.)

 

 

Naast enkele inleveradressen voor kopij kan men deze ook aandragen op het emailadres van 'De Snikke'. Deze luidt: desnikke@hotmail.com

 

Momenteel is 'De Snikke' niet meer weg te denken uit Odoornerveen en vervult ze een belangrijke rol in de binding van en door Odoornerveners.

Tot slot nog een plaatje van de huidige voorkant (rechts =>) en de huidige colofon (onder)

De Snikke

Voorkant 1e Snikke

Latere voorkant

Achterkant

Huidige voorkant


Subpagina:

  - Archief De Snikke