Volg ons

ook op:

 

Lees hier de

laatste Snikke

 

 

Volkslied Drenthe

Mijn Drenthe

 

 


Ik heb u lief mijn heerlijk landje

Mijn enig Drenthe land

Ik min de eenvoud in uw schoonheid

'k Heb u mijn hart verpand

Mijn taak vervuld' ik blijde

Waarheen ook plicht mij riep

Uw geest was 't die mij leidde

Daarom vergeet 'k u niet

 

'k Hoor nog de lieve held're klokjes

Bij zinkend' avondzon

Als schaapjes keerden van de heide

En moeder met ons zong

O, kon ik nog eens horen

Dat lied in 't schemeruur

En vaders schoon vertelsel

Bij 't vrolijk knappend vuur

 

'k Zie nog uw brink met forsche eiken

Waar ik mijn makkers vond

Waar ik mijn tenen mandje vulde

Met eikels, glad en rond

Daar bij die oude linde

kwam 'k met mijn vrienden samen

Zo menig vriend ging henen

Zijn schors bewaart zijn naam

 

De ruige boswal langs uw velden

Was mijn luilekkerland

Die gaf mij lekk're, zoete bramen

Uit milde, gulle hand

Daar gaarde ik de brandstof

Voor 't oud en heilig vuur

Als lente's adem wekte

Uw sluim'rende natuur

 

Waar nog de held're, koele veldplas

Uw vredig beekje voedt

Daar in dat wijde, bruine heivlak

Waar wilp en korhoen broedt

Daar koelde ik mijn leden

In 't nat van zuiv're wel

Daar heb ik leren zwieren

Op ijzers, blank en snel

 

Die beelden uit dat zoet verleden

Wat blijven zij bij mij

Vaak heb ik zwaren strijd gestreden

Dan hielpen, sterkten zij

En nu, ten volle dankbaar

Wijd 'k u mijn beste lied

Mijn heilrijk, heerlijk Drenthe

Vergeten kan 'k u niet

Mien Drenthe
Ik heb oe lief, mien eig'n Laandtien,

mien olde Drenthelaand.

'k Hol van de eenvoud in oen schoonheid,

'k heb oe mien hart verpaand!

Mien taoke valt mij lichte,

want steeds blieft an mien zied,

De geest van 't olde Drenthe,

daorum vergeet 'k oe niet.


'k Heur nog de held're schaopenklokkies,

bij 't zinken van de zun,

As schaopies keerden van de heide,

as moeke veur oes zung.

O, kon 'k nog ienmaol heuren,

dat lied in 't schemeruur,

En vaoders mooi verhaoltien,

bij ‘t vrolijk knappend vuur.

 

'k Zie nog oen brink mit stoere ieken,

waor ik mien makkers vond.

Waor ik mien twiegen mantie vulde,

mit ekkels glad en rond.

Daor bij die olde linde,

kwam 'k mit mien vrienden saom.

Zo menig vriend ging henen,

de schors bewaort zien naom.

 

De roege boswal langs oen velties,

was mien luilekkerlaand.

Die gaf mij lekk're zoete brummels,

oet milde gulle haand.

Daor gaorde ik de braandstof

veur 't old en heilig vuur,

As lentes aodem wekte,

oen sluim'rende natuur.

 

Waor nog de held're koele veenplas,

oen vredig stroompie voedt,

Daor in dat wiede broene heivlak,

waor wilp en korhoen broedt,

Daor koelde ik mien spieren,

in 't nat van zuuv're wel,

Daor heb ik leren zwieren,

op scheuvels blaank en snel.

 

Die beelden uut dat gries verleden,

bin 'k nooit weer kwiet 'eraokt.

Bij al de stried die 'k hebbe streden,

hebt zie mij staark 'emaokt.

Daorum van haarte dankbaor,

zing 'k oe mien schoonste lied,

Mien eig'n olde Drenthe,

vergeten kan 'k oe niet!