Volg ons

ook op:

 

Lees hier de

laatste Snikke

 

 

Bedrijven

 

Zoals je op de pagina Bedrijvigheid kunt lezen, zijn er veel bedrijven met standplaats Odoornerveen geregistreerd.  Ook in het verleden telde Odoornerveen veel bedrijven. Vanwege de grote gezinnen vestigden zich hier een aantal bakkers en kruideniers. Ook een stelmakerij en smederij werden gesticht. Voor de overige levensbehoeften waren Odoornerveners aangewezen op Schoonoord of grotere plaatsen zoals Emmen of Assen.

 

Voor bepaalde artikelen kwamen mensen langs de deur. Bijvoorbeeld voor stoffen, huishoudelijke artikelen, rookartikelen, touw, wagensmeer, fruit, kleding, schoenreparaties, servies, enz. enz. Meer hierover kun je lezen in het boek ‘150 jaar Odoornerveen’.

 

 

Hieronder een aantal foto’s van bedrijven van weleer.

Zuidzijde 40:

Links de winkel van Lute Wiersema, bij de De Lange’s Brug.

Fotodatum: 1960

Rechts Lute Wiersema in zijn winkel.

Fotodatum: 1962

De eerst bekende kruidenier was Popke de Lange. Na hem hebben achtereenvolgens zijn zoons Jans en Reinder de winkel gerund. Lute Wiersema nam de winkel van zijn oom Reinder over en na zijn overlijden is de winkel verkocht aan Wim en Trijn Verkaik-Bonder (de buurkinderen van weerskanten). Zij moesten de winkel echter sluiten omdat het niet meer rendabel was.

Nu wordt het gehele pand als woonhuis gebruikt.

Zuidzijde 34:

Smid Piet Seggers met zijn zoon (Rieks?), aan de achterkant van de woning. Links de zijkant van de smederij.

O.a. bewoond door de families Agter, Seggers, Ter Heide, Vermue, Wink en Boels.

Dit was de smederij van Odoornerveen.

Ter Heide begon al wat meer met landbouwmachines en ten tijde van de familie Wink was dit een ‘filiaal’ van het bedrijf Wink-Liewes, een landbouwmachine-reparatiebedrijf. Na Wink zijn de werkzaamheden hier gestopt en werd het particulier bezit.

Zuidzijde 29:

Fotodatum: ± 1978

In dit pand was ooit een bakkerij gevestigd.

In 1904 was Hilbrand Beugeling hier bakker. Hij is opgevolgd door resp. Albert Speelman en Klaas Hidding. Daarna heeft de familie Harm Epping er een woonhuis van gemaakt. Na het overlijden van Harm Epping, in 1981, heeft Rick Gommers (toenmalig eigenaar van het café) het erbij gekocht en er 3 wooneenheden ingemaakt die hij verhuurde. Sinds 1992 zijn Paul Botermans en Liesbeth Holman de eigenaren van beide panden.

Zijtak 28:

Fotodatum: ±  1948

Nabij de Boermabrug/Torenwijk stond de bakkerij annex kruidenierswinkel van Wietse van der Zwaag. Na zijn overlijden zetten zijn zoons, Hielke en Pieter, die toen nog thuis woonden, het bedrijf voort. Later is dit bedrijf verhuisd naar Schoonoord (waar nu het chinees restaurant is gevestigd, bij de brug).

Op de foto: Henk Reinders (Zijtak 14) voor de winkel.

Noordzijde 3:

Op de foto links ziet u aan de rechterkant Noordzijde 2, het brugwachtershuis, en daarnaast Noordzijde 3,
de woning van Buter.

Fotodatum: ± 1910

Meer info bij onderstaande foto.


Fotodatum: 1975

Kruidenierswinkel van Lucas/Gezienus Buter (tevens timmerman), Hendrik Jan Leertouwer en later van zijn oomzegger Hendrik Jan Hummel. Ten tijde van Leertouwer is het oude pand (zoals hierboven) afgebroken en dit pand hier gebouwd.

Na Hummel is dit verbouwd tot woonhuis.


top


Nevenpagina’s:

- Achterweg

- Borgerzijtak

- Noordzijde

- Torenwijk

- Zijtak

- Zuidzijde

 

- Gebouwen onderwijs

- Bedrijven

- Kanaalmaatschappij