Volg ons

ook op:

 

Lees hier de

laatste Snikke

 

 

Café


De eerste caféhouder was de heer Oudman. Hij heeft het café laten bouwen door timmerman Van Peer uit Schoonoord. De heer Oudman verkocht het café aan de heer Beugeling die ook de bakkerij op Zuidzijde 29 bezat.

In 1922 werd het café gekocht door de familie Naber uit Schoonebeek. Vader Jan was in Schoonebeek directeur van de zuivelfabriek maar kreeg onenigheid met het bestuur waarop hij van baan veranderde en het café kocht.
In krantenberichten uit die tijd wordt het café aangeduid als “Café Wandeldoel”en 2 jaar later wordt er zelfs ‘logement’ aan toegevoegd.
Nadat Jan Naber in 1927 overleed, zette zijn vrouw Bonna, beter bekend als ‘Aole Bonne’, het café voort.
In 1933, toen alle kinderen Naber waren ‘uitgevlogen’, kwam Gees Zwiers uit Valthe Bonna helpen met het beheer van het café.

In 1942 trouwde Gees Zwiers met Rikus Hoekman en zij kochten het café van Bonna.
Tien jaar later verkochten Gees en Rikus het café aan Jaap en Dien Stevens. Dien was een zuster van Gees en zij had haar zus en zwager al menigmaal geholpen in het café.
Jaap en Dien sloten het café op 3 november 1975. De bevolking zat toen tijdelijk zonder onderkomen voor hun vergaderingen en bijeenkomsten. Gelukkig kon er in sommige gevallen gebruik worden gemaakt van de O.L.S. ‘Oranje’ maar dit werd wel als een noodoplossing gezien.

Na verloop van tijd betrok de familie Welling voor enkele jaren het café. Zij verkochten het aan de heer Steigstra die het caféleven al snel had bekeken en het café doorverkocht aan de heer Lubbinge uit Assen. Hij hield het maar een half jaar vol.

Hierna werd het café overgenomen door de familie Gommers. Zij noemden het café ‘Dorpshuus’ en de verenigingen konden hun bijeenkomsten er weer houden. Zuidzijde 29, de oude bakkerij, werd na verloop van tijd ook aangekocht en in 3 wooneenheden verdeeld en verhuurd. Achter de oude bakkerij werd een camping aangelegd, camping “In ‘t Veen” en ook delen van het café werden verbouwd en verhuurd.

Sinds 1992 zijn Paul Botermans en Liesbeth Holman de eigenaren van Zuidzijde 28 en 29.

 

Lees hier het verhaal over het café zoals Wim Hoekman dit ooit in ‘De Snikke’ plaatste.