Volg ons

ook op:

 

Lees hier de

laatste Snikke

 

 

c.v. M.I.K.


Culturele Vereniging ‘Met Ieders Kracht’ is in het leven geroepen om de dorpsbewoners te ‘vermaken’.
Ieder jaar worden er tal van activiteiten georganiseerd voor jong en oud en alles wat daartussen zit.

De grondslag voor M.I.K. werd gelegd in 1969. Op 31 januari van dat jaar werd een vergadering uitgeschreven voor de bevolking van Odoornerveen, waar een commissie werd gevormd uit 7 (min of meer) verenigingen: Plattelandsvrouwen, Volksonderwijs, Plaatselijk Belang, Toneelvereniging Intiem, IJsvereniging, Ouderencommissie en Jeugd. Van elke groep hadden 2 leden zitting in deze commissie. De naam van deze commissie luidde: Culturele Commissie Odoornerveen, kortweg C.C.O. Op 20 februari van dat jaar werd een dagelijks bestuur, dat bestond uit voorzitter, secretaris en penningmeester, gevormd. Dit dagelijks bestuur werd gekozen uit de commissie.

Door stemming (5 tegen, 7 voor) werd beslist, dat ieder jaar 1 lid per vereniging moest worden vervangen. Elk aftredend lid moest voor een vervanger van zijn/haar vereniging zorgen. Het kwam er dus op neer, dat iedere 2 jaar de commissie geheel “vernieuwd” werd met nieuwe leden. Deze vlotte doorstroming van leden wordt aangemerkt als hoofdzaak van het geleidelijk doodbloeden van de C.C.O. Sommigen schrijven het dan ook toe aan communicatiestoornissen tussen dagelijks bestuur en commissie.

 

Toen eind 1973 de C.C.O. langzaam afstierf, werd duidelijk dat er iets aan gedaan moest worden. Begin april 1974 werd een onderzoek ingesteld om van de Culturele Commissie Odoornerveen een vereniging te maken. Na een circulaire bleek 80% van de bevolking hier voor te zijn. Voor uitschrijving van een vergadering in het toenmalig café Stevens, was de oprichting op 7 mei een feit. Door middel van een vrije verkiezing werd een bestuur van 5 personen gekozen, dat meteen in functie trad met het bespreken van de activiteiten.

Er konden meteen al 75 leden worden ingeschreven voor een symbolisch contributiebedrag van 1 gulden. Symbolisch, omdat de culturele commissie indertijd nooit een contributiebedrag had vastgesteld. Door contributieheffing maakt de nieuwe organisatie de naam ‘vereniging’ beter waar. Op 12 juni van dat jaar werd door het bestuur de naam gekozen voor de nieuwe vereniging: C.V. M.I.K., wat betekent: Culturele Vereniging Met Ieders Kracht. De naam is bedacht door Anje Warners.

 

M.I.K. stelt zich ten doel voor een zo breed mogelijke leeftijdscategorie activiteiten te organiseren en te laten organiseren op cultureel en sportief gebied. Alhoewel het ledenaantal en deelname aan de activiteiten ietwat minder worden, blijft M.I.K. toch een vereniging die voor Odoornerveen onmisbaar is.

Er worden allerlei activiteiten voor de inwoners georganiseerd. Zo is er ieder jaar in de gymzaal een toneelavond, met spelers van eigen bodem. Eens in de vier jaar wordt deze happening grootser aangepakt om nog meer gezelligheid te creëren. Voorts zijn er natuurlijk traditionele activiteiten, zoals notenschieten op Tweede Paasdag, fietspuzzel- of -orienteringstochten, lampionnenkeuring op de elfde van de elfde, de ‘zomergroet’ (wie heeft de mooiste/grootste/langste bloem/plant/vrucht enz), de skeelertocht, zeskamp/waterfestijn en kegelavonden. De laatste jaren komt ook Sinterklaas “echt” langs de deuren, wordt er op spoken gejaagd tijdens spooktochten en kan men ‘rijkdom vergaren’ tijdens smokkeltochten.

 

Voor contactgegevens zie de pagina Verenigingen.

Zie fotopagina.


Nevenpagina’s:

 - St. Ver.gebouw O’veen
 - Plaatselijk Belang
 - IJsvereniging Odoornerveen
 - HTMG Odoornerveen
 - Odoorner LuchtvaartClub