Volg ons

ook op:

 

Lees hier de

laatste Snikke

 

 

Plaatselijk Belang

 

Op 9 april 1953 wordt door enige inwoners van Odoornerveen een vergadering bijeengeroepen, om tot oprichting te komen van een Plaatselijk Belang-vereniging. Dit was een reactie op de schijnbare achterstelling van Odoornerveen ten opzichte van andere dorpen in de gemeente Odoorn, maar ook vooral vanwege het slechte wegenstelsel in ons dorp: 's winters waren de wegen bijna onbegaanbaar.

Er zijn 28 personen aanwezig en een ieder voelt voor dit idee, zodat meteen over wordt gegaan tot een bestuursverkiezing: Er worden 5 personen verkozen en het bestaan van Plaatselijk Belang is een feit. De contributie wordt vastgesteld op fl 1,-- per jaar. Voor 1953 tekenen 31 mensen in als lid.

Het bestuur stelt zelf een huishoudelijk reglement op, dat op 28 mei van dat jaar onveranderd wordt goedgekeurd. Kort maar krachtig wordt hierin de doelstelling beschreven: “De vereniging stelt zich ten doel de belangen van Odoornerveen te behartigen”.

 

Door de jaren heen heeft plaatselijk Belang voor veel veranderingen/verbeteringen in Odoornerveen gezorgd.

Zo hebben ze o.a. inspraak gehad in:

 

- verbetering van de Borgerzijtak (1958)

- waar komt de nieuwe school (nu voormalige o.l.s. 'Oranje') (1962)

- verharding van een deel van de Zuidzijde en de Torenwijk verbeterd (1973)

- verbetering Noordzijde (1978)

- vernieuwen van de bruggen (1978-1984)

- opknappen jaagpad Zuidzijde (2005)

 

 

Plaatselijk Belang heeft zich ontpopt tot een vereniging die niet meer weg te denken is uit de samenleving van Odoornerveen.

 

Voor contactgegevens zie de pagina Verenigingen.

 

 


Nevenpagina’s:

 - culturele ver. MIK
 - St. Ver.gebouw O’veen
 - IJsvereniging Odoornerveen
 - HTMG Odoornerveen
 - Odoorner LuchtvaartClub