Volg ons

ook op:

 

Lees hier de

laatste Snikke

 

 

Jeugdsoos JEDO

 

Jeugdsoos JEDO werd opgericht op 16 januari 1982 nadat een jonge inwoner van Odoornerveen had aangegeven hier behoefte aan te hebben.
Op de oprichtingsvergadering waren 23 personen aanwezig.
Ze hadden van de gemeente toestemming gekregen om, bij wijze van proef, een half jaar lang een lokaal van de O.L.S. ‘Oranje’ te gebruiken om bijeen te komen, mits er niet werd gerookt en geen alcohol werd genuttigd.
De avonden duurden van 19.30 uur tot 22.00 uur en de entree werd bepaald op
fl 1,50.
Er hadden zich 7 personen aangemeld die beurtelings bij de activiteiten aanwezig zouden zijn om ‘een oogje in het zeil te houden’.

Op 28 januari werd een lidmaatschapskaart ontworpen met de naam JEVO, de afkorting van JEugdsoos Van Odoornerveen. Later wist niemand beter dan dat de naam JEDO was.
In maart kwam er een heus programmablad.

De invulling van de avonden varieerde nogal. Soms stond er een bepaald onderwerp centraal maar dikwijls waren het gewoon ‘vrije’ avonden. Ook kwamen quizzen, carnaval, diavoorstellingen, puzzeltochten, spelletjesavonden en dergelijke aan de orde.                                                             

 

Uit ‘150 jaar Odoornerveen’.


Nevenpagina’s               

- OntspanningsVer. O’veen
- Toneelvereniging ODI/Intiem
- Reisvereniging
- Rundveefonds
- Vrouwen van Nu