Volg ons

ook op:

 

Lees hier de

laatste Snikke

 

 


Het is niet geheel duidelijk wanneer Odoornerveen voor het eerst een eigen toneelvereniging bezat. Op een affiche uit 1910 van de ‘Rederijkerskamer A.D.V.E.N.D.O.’ , met daarop de aankondiging van de uitvoering van 1 toneelstuk en 2 blijspelen, staan veel namen van toenmalige inwoners van Odoornerveen. Het is dus mogelijk dat A.D.V.E.N.D.O.  de eerste toneelvereniging was.

In een krantenbericht van 29 oktober 1926 was het volgende te lezen:
In ‘t café Naber te Odoornerveen is eene toneelvereeniging opgericht met aanvankelijk 13 leden. Als directeur treedt op dhr. Elting.

Over eventuele uitvoeringen van zowel de rederijkerskamer als de toneelvereniging werd tot 1940 weinig tot niets gepubliceerd. Wel werd in 1931 gemeld dat tijdens de begrafenis van ene Louwe Louwes, de heer Oorten namens de toneelvereniging ‘O.D.I.’ sprak en een krans op de baar legde.
(‘O.D.I.’ is de afkorting van Ontspanning Door Inspanning)

Vanaf 1941 zijn er enkele kas- en notulenboeken bewaard gebleven met op het etiket de naam ‘Intiem’. In principe waren alleen ongehuwden lid van de toneelvereniging, hoewel er wel eens uitzonderingen werden gemaakt vanwege bijzondere omstandigheden.

Na een onderbreking van enkele jaren werd de vereniging in 1949 onder leiding van meester Koek nieuw leven ingeblazen en ruim 20 jaar lang brachten de spelers elke winter een toneelstuk op de planken.

De toneelvereniging is rond 1972 opgeheven vanwege gebrek aan animo.


Uit ‘150 jaar Odoornerveen’.

 

Toneelvereniging

Zie fotopagina.


Nevenpagina’s               

- OntspanningsVer. O’veen
- Jeugdsoos JEDO
- Reisvereniging
- Rundveefonds
- Vrouwen van Nu